Diagnostika

DIAGNOSTIKA MANAŽERSKÉHO POTENCIÁLU

Metoda využívá vybraných testů a dotazníků, které umožňují určit, kde má dotyčný pracovník v manažerských dovednostech rezervy a prostor pro rozvoj. Dotazníky se zaměřují na preferovaný styl řízení, schopnost delegování, strategického přístupu a další oblasti manažerské praxe. Výstup je zpracován do přehledného výstupu, ze kterého je možné definovat přesně oblasti pro rozvoj každého účastníka tréninku. Dotazníky jsou administrovány on-line a jejich časová náročnost je 20 min. Výstup je zpracován zkušeným psychologem s firemní praxí, proto výstupy dokážete bezprostředně využít ve své každodení práci i osobním životě.

DIAGNOSTIKA TÝMOVÝCH ROLÍ

Metoda staví na praxí prověřené metodice Mereditha Belbina. Díky dlouhodobému pozorování efektivních týmu a zejména osobních charakteristik jednotlivých členů, definoval faktory, na nichž tyto týmy a jejich členové staví. Často se jedná o faktory, u kterých si mnohdy ani neuvědomujeme jaký mohou mít vliv. Na základě popisu charakteristik lidí v praxi umožnil M. Belbin porozumět individuálnímu nastavení člověka v pracovním procesu, v týmu i chování v týmových interakcích. Díky ucelenému diagnostickému nástroji mohou účastníci tréninku lépe porozumět svým silným stránkám a na nich ve své práci stavět. Porozuměním jednotlivým projevům vlastního chování je možné lépe usměrňovat procesy ve vedeném týmu a také cíleně pracovat s vedenými členy týmu.

Společnost BrainTools Group a její lektoři jsou certifikováni pro aplikaci metodiky Mereditha Belbina ve firemní praxi.

Máte otázky k programu? Napište nám

* - povinné položky
Nejsou vyplněny všechny povinné položky. Povinné položky jsou označeny hvězdičkou *