Ochrana osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů ve společnosti BrainTools Group s.r.o.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislost i s GDPR* (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce

Jsme společnost Brain Tools Group s.r.o., se sídlem Peškova 502/4, 779 00 Olomouc, IČ 29381002, DIČ CZ 29381002, zapsanou v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 45395., zastoupená Mgr. Heřmanem Čadilem, MBA, jednatelem společnosti.

Provozujeme následující webové stránky:

www.braintools.cz
www.21dniprozivot.cz
start.21dniprozivot.cz
www.hermancadil.cz

a další stránky, jejichž aktuální seznam je možné získat dotazem na e-mail info@braintools.cz a pořádáme kurzy, tréninky, workshopy a semináře, a to jak v on-line, tak prezenční formě. Vůči vaším osobním údajům jsme v pozici správce:

  • určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem,
  • po jak dlouhou dobu a
  • vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Společnost Brain Tools Group s. r. o. Provozuje výše uvedené online vzdělávací portály. Tyto portály slouží zejména jako aplikace ke vzdělávání se v osobních dovednostech a jim přidružených oblastech.

Chceme, abyste byli co nejlépe informováni o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a jak s nimi nakládáme, sepsali jsme pro vás tyto následující informace.

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů:

Organizace webináře, organizace kurzů a poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje (e-mail, jméno, příjmení, v případně zahraničního obchodu jsou třeba další osobní údaje jako je plná adresa či v případě nákupu na firmu iidentifikační údaje firmy) nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy. Tím je např. zasílání přístupů k programu, zasílání on-line kurzu či jiních on-line služeb a nezbytnosti správy plnění této smlouvy (jako upozornění na splatnost, či upozornění na začátek on-line vysílání apod.). K těmto účelům můžeme využít i vaše telefonní číslo.

Vedení účetnictví

Pokud si objednáte záznam webináře nebo naši jinou on-line službu či produkt, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing - zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let odposlední objednávky.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery na základě vašeho souhlasu podobu 5 let od jeho udělení.

Využíváte-li některý z našich on-line produktů zdarma, zasíláme vám newslettery na základě vašeho souhlasu podobu 2 let od udělení.

Ve všech případech můžete svůj souhlas odvolat použitím odhlašovacích odkazů v každém zaslaném e-mailu nebo za pomocí zprávy požadující ukončení zasílání newsletterů na e-mailovou adresu info@braintools.cz

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Přímý marketing skrz FB messenger

Pokud kontaktujete naši FB stránku skrze Messenger, požádáme vás o souhlas se zasíláním zpráv s tématikou fitness a zdravého životního stylu a osobního rozvoje. Pouze na základě uděleného souhlasu vám budeme zasílat tyto zprávy podobu maximálně 5 let od udělení souhlasu. Od zasílání zpráv se můžete kdykoliv odhlásit, stačí pokud na jakoukoliv zprávu odepíšete slovo "stop" a další zprávy vám na Messenger od nás chodit již nebudou.

Fotografie a video záznamy z živých akcí

Fotografie vašich dosažených cílů a jiné fotografie a obrázky spojené s našimi programy, audio či video nahrávky zpracováváme po dobu trvání jejich prezentace a následně po dobu 10 let k dalšímu využití stejným způsobem. Zpracování i zveřejňování je vždy na základě vašich souhlasů. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Na některých našich živých akcích (srazy, seminářé, školení, teambuilding..) pořizujeme fotografickou dokumentaci či videozáznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. Video záznam slouží účastníkům on-line kurzu ke zhlédnutí. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět před pořádáním živé akce, a to jak ústně tak i písemně na info@braintools.cz

Předávání osobních údajů 3. stranám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro naprostou dokonalost našich služeb využíváme zpracovatele, kteří jsou odborníci ve svých oborech. Tito zpracovatelé jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

CCN PLUS s.r.o. - provozovatel a zajišťovatel webových aplikací, webhosting, Jilmová 1923, Hradec Králové, IČ 64790461

Facebook
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Google - Google Analytics

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USAManyChat
 - komunikace přes FB messenger
ManyChat, INC.220 Golden Oak Dr, Portola Valley, CA, 94028, United States.Alena Packová - účetní firma
Radomilov 47, Ruda nad Moravou

Externími spolupracovníky, experty na marketing a analýzu dat jsou

- Mgr. Heřman Čadil, MBA, 7412315680
- MgA. Tereza Kalinová, IČO: 74562487
- Radka Novotná, IČO: 71022546

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém prohlížeči zakázat.

Koho využíváme pro zpracování?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Služby Sklik od Seznam.cz, provozované společností Seznam.cz, a.s., sídlem Radlická 3294/10, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00, Česká republika, IČ 26168685. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Seznam.cz, a.s. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání dat mimo EU

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: info@braintools.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Nejste-li našim zákazníkem, pak vám tyto newslettery posíláme na základě vašeho souhlasu. Odhlásit se můžete protřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu či pomocí e-mailu obsahující žádost o zasílání těchto newsletterů na info@braintools.cz. Po odhlášení si nárokujeme právo zasílat tato obchodní sdělení po dobu maximálně 7 kalendářních dnů, tedy po dobu, po kterou budeme vaši žádost zpracovávat.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.

* V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Máte otázky k programu? Napište nám

* - povinné položky
Nejsou vyplněny všechny povinné položky. Povinné položky jsou označeny hvězdičkou *