Zpětná vazba 360°

Čím je pro nás třistašedesátka?

Během koučinku klient řešil koho si má vybrat do Zpětné vazby 360. V hlavě mu panovala myšlenka, že od lidí s nimiž vychází dobře se nedozví nic podstatného a na druhou stranu ti, kteří moc ne mu mohou celé hodnocení zkazit.

Zmíněný příklad dokládá časté omyly či chybné vnímání tohoto nástroje a jeho využití v rozvoji zaměstnanců a manžerů. Je jich hned několik.

Možná bychom mohli nadpis odstavce přejmenovat na Čím pro nás třistašedesátka není?

Čím pro nás třistašedesátka není?

 • Předně není hodnocením. Hodnotí pouze vedoucí pracovník, který je k tomu zplnomocněn na základě § 302 zákoníku práce. Kolegové, podřízení ani zákazníci nehodnotí.
 • Není něčím, čeho bychom se měli obávat, protože nám může pomoci uvědomit si, jak nás druzí lidé vnímají.
 • Není trestem pro účastníka, který něco dělá špatně a tak jsme se rozhodli mu dát Zpětnou vazbu 360, aby si to uvědomil.

Čím tedy skutečně je 360?

 • je efektivním nástrojem pro osobní a profesní rozvoj
 • je nástrojem, který je nezbytné používat v souladu s etickými principy
 • je uceleným sumářem informací pro účastníka zpětné vazby o tom, jak jej vnímají lidé v jeho okolí
 • je podnětem pro změny v chování účastníků

V našem pojetí je zpětná vazby 360 nastavením ZRCADLA pro člověka, který je jejím příjemcem. Zpětnou vazbu podavají lidé, se kterými příjemce pracuje, či je jinak v kontaktu. Obvykle zpětnou vazbu podávají kolegové, podřízení, nadřízení a ve vybraných případech také zákazníci.

Za důležité považujeme si uvědomit, že lidé dotyčného NEHODNOTÍ, ale poskytují mu SVŮJ POHLED na danou dovednost. Poskytovatelé ZV mají právo vidět a vyjadřovat se k jednotlivým dovednostem ze svého úhlu pohledu

Jak dosáhnout objektivity ve zpětné vazbě 360?

 • důležitý je výběr poskytovatelů ZV, kteří by měli příjemce ZV dobře znát, optimální je, aby je spojovala pracovní zkušenost
 • zpětná vazba se týká výběru určitých dovedností a kompetencí, nikoli osobnosti příjemnce
 • dodržení bezpečnostních a etických zásad při realizace zpětné vazby 360
 • zpětná vazba probíhá od většího počtu osob, tzn. eliminuje se přísný a schovívavý pohled různých poskytovatelů ZV

Jak se poskytuje ZV?

Máte otázky k programu? Napište nám

* - povinné položky
Nejsou vyplněny všechny povinné položky. Povinné položky jsou označeny hvězdičkou *